სტატიები

09 ოქტ

რატომ დავაბანდოთ ფული განვითარებად ბაზრებზე?

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მსოფლიოს ეკონომიკური ხედვის (WEO) იხილეთ ლინკი თანახმად ქვეყნების განვითარებულ, გარდამავალი ეკონომიკის და განვითარებად

09 ოქტ

ბიზნესის შეფასების პროცესი

ბიზნესის შეფასება მოიცავს რამოდენიმე ეტაპს: ბიზნესის მიმოხილვა: მაკრო და მიკრო ანალიზი, ფინანსური ანგარიშგებების შესწავლა. საპროგნოზო